Početna Softverska rešenja Tehnička specifikacija

Tehnička specifikacija

Server: Microfosoft Windows NT Server (2000, 2003, 2008)
Stanice: Microsoft Windows (98, Me, XP, Vista, Windows 7)
DBMS: SQL Server 2000, 2005, 2008
Alati: Visual Basic 6.0, MS ACCESS 2000, 2002, 2003, 2007

Sistem u potpunosti radi na klijent-server arhitekturi i poslovna logika je urađena na strani servera (trigeri, ugrađene procedure, korisničke funkcije), a na strani klijenta se nalazi samo aplikacija koja ažurira podatke i vrši prezentaciju podataka. Takođe sistem podržava rad udaljenih poslovnica koje se putem telefonske linije (običan modem, iznajmljena linija, ISDN, ADSL) u potpunosti integrišu u lokalnu mrežu i obavljaju dozvoljene poslove u okviru informacionog sistema.