Prodaja

Ovaj modul prati proces prodaje od ugovaranja, prijema porudžbina do isporuke proizvoda/robe. S obzirom na dugogodišnje iskustvo primetili smo i omogućili da prodaja (domaća i izvoz) funkcioniše na 3 načina. To su:

 • prodaja sa zaliha
 • prodaja po porudžbini
 • kombinacija prodaje sa zaliha i po porudžbini
U okviru ovog modula a u zavisnosti od tipa prodaje definišu se:
 • plan prodaje distributerima, velikim i malim kupcima
 • cenovnici
 • ugovori sa definisanim rabatom za razne kategorije kupaca
 • minimalne zalihe robe/proizvoda
U ovom modulu informacionog sistema se takođe ažuriraju:
 • predračuni
 • porudžbine
 • nalozi za isporuku
 • računi na osnovu otpremnica
 • podaci potrebni za ICD obrazac, kontrolnici izvoza
S obzirom na važnost ove funkcije u preduzeću u stanju smo da prodaji/izvozu omogućimo sledeće analize:
 • stanje zaliha robe/proizvoda
 • spisak robe/proizvoda čije su zalihe ispod minimalnih
 • spisak porudžbina koje nisu kompletirane (zbog proizvodnje ili nabavke) sa rokom isporuke
 • nenaplaćena potraživanja kupaca (sa isteklim i neisteklim rokom plaćanja)
 • analiza prodaje određene robe/proizvoda u periodu po mestima/regionima prodaje
 • analiza najbolje i najlošije prodavane robe/proizvoda
 • analiza ostvarenja prodavaca (prodaja robe/proizvoda i naplata od kupaca)
 • analiza ostvarene prodaje distributerima koji su se obavezali na određenu količinu prodaje za dogovoreni rabat
 • ...(po potrebi za preduzeće)