Kontrola kvaliteta

Ovaj modul prati proces ULAZNE KOTROLE, PROCESNE KONTROLE i ZAVRŠNE KONTROLE.

U okviru ULAZNE KONTROLE elementi informacionog sistema su:
  • dnevnik ulazne kontrole
  • planovi prijema materijala
  • zahtevi za ispitivanje materijala i evidencija izvršenih ispitivanja
  • nalog nabavci za reklamaciju materijala dobavljaču
U okviru PROCESNE KONTROLE elementi informacionog sistema su:
  • planovi kontrole
  • evidencija rezultata dobijenih kontrolisanjem nakon svake operacije(dobri komadi, loši komadi, komadi za doradu, razlog odbacivanja komada)
  • izrada izveštaja na osnovu rezultata kontrolisanja (statistika uzročnika škarta, kretanje dobrih i loših komada i sl.)
U okviru ZAVRŠNE KONTROLE (IZLAZNE KONTROLE) elementi informacionog sistema su:
  • planovi kontrole
  • evidencija rezultata dobijenih kontrolisanjem završenih komada
  • izrada izveštaja na osnovu rezultata kontrolisanja